semlan / the semla
På tisdag är det semledagen, fettisdagen (!), i svenska matbutiker, konditorier och i svensk media kan man skåda dessa gräddbullar i all oändlighet, faktiskt sedan 2-3 veckor tillbaka. Vi har redan proppat i oss två Semlor här hemma, Selma herself också givetvis som brukar få mattes rester av vispgrädden som hon älskar. Att Selma älskar semlor är väl inget konstigt, eller? >u<
Semlan har blivit ett svenskt nationalfenomen i vår djuprotade fikakultur, kardemummabullen med mumsig mandelmassa gömd under lagom mycket grädde ligger nära hjärtat i den lilla svensken som finns kvar i mig. Personligen tycker jag att lagom är nog av den riktiga varan men såhär svart (och grått) på vitt med Selmish minisarna i farten kan jag inte få nog! Vi på Selmish gillar sötsaker och semlan är värd att prisas lite mer! Semla in your face, Selma godkänd sötsak!

–––

This comming Tuesday is the Semla day, fat-tuesday (!), in Swedish supermarkets, bakeries and in Swedsh media you can watch these cream buns into infinity, actually sice 2-3 weeks back. We've already stuffed ourselfs with two semla here at home, Selma herself also, ofcourse, she ususally gets mommy's leftovers of whipped cream which she loves. That Selma loves semla isnt that weird is it? >u<
The semla has become a Swedish national phenomenon in our deep-rooted fika culture*, the cardamum bun with yummy marzipan hidden under just enough whipped cream is close to heart in the little Swede that is still inside of me. Personally I feel enough is enough of the real thing but here black (and gray) on white with the Selmish minis doing mischeif I can't get enough! Here at Selmish we like sweets and the semla is worthy of some more praise! Semla in your face, Selma-approved sweet!

* Fika is a important part of Swedish every-day life, fika is culture. Fika is all possible snack between and after breakfast, lunch, dinner and sleepingtime mostly enjoyed with friends, co-workers or family. Fika is all from bakery sweets and sandwiches to fruits together with some drink, mostly coffe but also tea, juices, a smoothie or just a glass of milk. Nowadays people enjoy more healthier fika then in the older days - lucky you greenie! Just one more semla, no? π_π


the team : niels


f a c t s:


name : Niels
sex :
Male
breed : Chihuahua
nationality : Norweigan
age : 5 months
birthday : 17 november
weight : 1.5kg / 3.3lbs
character : Easy going and naive being dangerously curious
skill : Do mischief
hobby : Stealing socks
thinks : He can do anything, just like a superhero
loves : New places to discover
hates : Closed doors
wants : Everything!
hopes for : Some great adventures
needs : Care, bandaid and.. a leash?
says : "Geee"

vår personliga almanacka / our personal calendar

I veckan damp vår Personliga Almanacka ner i brevlådan, enbart 10 dagar efter beställningen (!), målarboken har kommit ut och Selmish är med! 
För er som inte vet vad Personlig Almanacka är så är det en innovativ almanacksidé som en viss Anders Lundberg kom på för några år sedan. Med roliga små tillval som bl a "väder", "arbetstimmar" "veckans idé", "veckans kurva" och "veckans att göra"  pimpar man lätt sin egna almanacka direkt på företagets hemsida. Givetvis väljer man själv omslagsfärg och framsidestext, vidare är hela inlagan tryckt i färg! Dessutom så kan man beställa sin almanackan när som helt under året och få vilken månad som helst som start  vilket bara det är fantastiskt. Över en helg kom Personlig Almanacka att bli vida känd genom en svensk blogg-våg och på den vägen har det fortsatt, man förstår ju varför när man sitter med en i handen – personligare och roligare almanacka finns ju inte!

På Selmish bruna almanacka står det "09" med stora siffror och "selmish" med mindre bokstäver på framsidan, almanackan börjar med sista veckan i januari 2009 och sträcker sig 1 år framåt, precis som vi beställde den. Den färglada inlagan med alla små roliga tillval gör plötsligt hela livet ljusare känns det som när man bläddrar genom årets veckor. Känns det inte lite som om man plötsligt vill jobba övertid bara för att kunna fy fylla de där fälten för arbetstimmarna som än lyser tomma?
I slutet av almanackan finns tillvalet "målarbok" som man väljer om man vill, en sektion på 10 sidor med illustrationer som man kan färglägga när man är uttråkad på jobbet eller i skolan, gjorda av olika illustratörer. Givetvis valde vi målarboken till vår almanacka, de 2 sista sidorna är helt tillägnade The Selmish Team ju! Och visst gör de sig bra på bild de små filurhundarna om än inte hela teamet kunde vara med denna gång. Matte känner sig riktigt stolt när hon synar sitt verk sterck för streck. Visst hittar man lite flaws här och var, Lundberg har pillat på högra bilden för att få plats med en svart ful inforuta och då bilduppslaget är tryckt i slutet är de båda sidorna i olika kvalitet. Men vad gör det när man själv känner ritarfingrarna klia över illustrationen? Nä.. nu ska jag hämta kritor!
Allt som allt, en Personlig Almanacka bör alla ha, med Selmish i din almanacka kan det bli bättre?

För enbart 275kr är härligheten din! Eller ge bort en i present! Nu!c h e c k ..
personligalmanacka.se
This week our Personliga Almanacka (personal calendar) came with the mail, only 10 days after we ordered it (!), the coloring book is released and Selmish is in it!
To you that dosn't know what a Personlig Almanacka is I can tell you it's a innovative calandar idea a certain Anders Lundberg came up with some years ago. With small and funny optionals like "weather", "working hours", "the idea of the week", "the graph of the week" and "the to do of the week" you easily pimp your own calendar on the company's website. Naturally you choose color and the text on the cover yourself and the complete text-block is in color! Furthermore you can order your calendar at anytime of the year and get your calander start at the month of your choice, the idea alone is fantastic. Over a weekend the Personlig Almanacka became famous through a swedish blog-wave and it continued in that direction ever since, with the calander in my hand there is no doubt I can't see why – there is no other more personal and funnier calander!

On Selmish brown calander it says "09" with big numbers and "selmish" in smaller letters on the front, the calander start with the last week of January 2009 and end 1 year later, exactly as we ordered it. The colorful text-block with all it's small and funny optionals suddenly make your entire life feel much more bright while flipping through the weeks of the year. Dosn't it suddenly feel like one whish to work overtime just to be able to fill those blank boxes of daily "working hours"?
  In the end of the calandar is the optional "coloring book", a section of 10 pages with illustrations made for coloring when you're bored at work or in school, made by different artists. Of course we choose the coloring book for our calendar, the 2 last pages are all dedicated to The Selmish Team! And, even if the entire team couldn't be together this time they surely look good on print those little rascal doggies. Mommy sure feel pride while she examine her work line by line. Sure there're some flaws here and there, Lundberg has been messing around with the right picture to be able to squeeze in a ugly black info box and though the spread is printed in the end of the calander the both pages have different quality in paper. But what does it matter when one can feel the itch in those drawingfingers just by looking at the illustration? No, seriously.. now I'll go and fetch the crayons!
Altogether, a Personlig Almanacka is something everyone should have, with Selmish in your calander is it possible it can get any better?

For only 275SEK the deliciousness is all yours! Or give one away as a gift! Now!

Psst.. Currently the Personlig Almanacka is only available in Swedish and Norweigan, sorry guys! :(


c h e c k ..
personligalmanacka.se

okaeri

top

top