om oss / about us
Selmish är ett litet familjeföretag som består av mig Sophia (matte), Cong Cong (husse) och givetvis Selma (Selmish). Selmish familjen bor i Uppsala i en liten lägenhet full med drömmar och visioner - ingenting är för stort eller för litet att planera eller hoppas på och Selmish idéer föds nästan dagligen!
Matte spenderar sin tid med Selmish illustrationerna och Selmish designen. Hon fotar och bloggar, pysslar och provar, shoppar och surfar. Allt är design, design, mode, manga och anime. Förutom allt animetittande och visionärt drömmande är matte en sann hunddesign-addict.
Husse är huvudet, han har koll på siffror, avtal och datorer vidare på Selmish mangan, manga och anime "expert" som han är. Husse ser till att saker blir gjorda och att mattes röriga huvud fungerar. Han är absolut affärsmannen som gör Selmish möjligt då matte utan honom absolut skulle shoppa upp alla pengar. Husse kan egentligen allt som är vettigt.. ändå äter han massor och massor av ris! ^w^
Selma är The Selmish herself, den allvetande testhunden, den slutgiltiga rösten, men också familjens självutnämnda polishund. Selma lider av storhetsvansinne, älskar att vara i centrum och är bitchig som få. Hon är en diva samtidigt som hon är världens ynkligaste hund som inte kan leva utan gos, pussar och värme och hon hatar att bli lämnad ensam hemma.
Här är vi!

–––

Selmish is a small family business including me Sophia (mommy), Cong Cong (daddy) and Selma, ofcourse, (Selmish). The Semish family lives in Uppsala, Sweden, in a small apartment full of dreams and visions - nothing is too big nor too small to plan or hope for and ideas for Selmish are born almost daily!
Mommy spends her time with the Selmish illustrations and the Selmish design. She 's taking photos and writing the blog, fixing and testing, shopping and surfing. All is design, design, fashion, manga and anime. Except watching all that anime and dreaming all those visionary dreams mommy is a genuine dogdesign addict.
Daddy is the head, he knows numbers, agreements and computers further on he knows the Selmish manga, as the manga and anime "expert" he is. Daddy makes things happen and help mommy with her messed up mind. He's absolutely the businessman making Selmish come true though mommy absolutely would use all money for shopping without him. In fact, daddy knows all that is reasonable.. yet he eats lots and lots of rice! ^w^
Selma is The Selmish herself, the allmighty testdog, the final voice but also the family's self-appointed policedog. Selma surely suffer from megalomania, she loves being the centre of attention and few are the bitches like her. She's a diva yet she's the world's most pitiful dog, she cant live without cuddle, kisses and warmth and she hates to be left alone.
Here we are!

historien bakom mangan / the story behind the manga
I början av 2006 var det jag började spåna på Selmish illustrationerna, intresset för japanska cartoonfigurer hade jag egentligen haft sedan första gången jag som liten fick pilla på mammas Sanrio prylar från 70-talet. Det fortsatte snart med den totala besatthet som den första Nintendokonsollen skapade. Lilla Sophia drömde sig bort timtals in i sockersöta 8-bit världar med japanska spelkaraktärer som Bubble Bobble drakarna, Yoshi dinosaurien och favoriten Kirby, den rosa fluffbollen! Nintendo intresset har följt med sedan dess.
Rita och skissa gjorde jag hela uppväxten och det var inte bara en lärare som blev sur på alla mina figurer i skolböckerna, så var det ända upp i gymnasiet, skolintresset var noll förutom på bildlektionerna. Men det brinnande intresset för japansk manga och anime satte ingång först 1999 då Pokémon vågen nått Sverige. Jag satt klistrad framför tv:n bredvid mina mycket yngre syskon och gapade av förtjusning över denna underbara tecknade värld som kastade hela min indoktrinerade Disney-generation i dushen. Karaktärerna, ansiktsuttrycken, bakrunderna, effekterna t o m musiken - allt kändes fäscht och intressant, genomtänkt och med en lagom gnutta humor. Sailor Moon tilltalade mig mycket och där någon gång började jag köpa manga pockets och rita mangakaraktärer. På gymnasiet hade vi en tjej i klassen som var helt otrolig på att rita sina japanska skolflickor, hon kunde rita en hel, perfekt, mangasida på mindre än en halvtimme och där gav jag upp om mina lama försök till manga efterapningar.

Det gick ett tag och jag jobbade som Grafisk formgivare, med datorn fanns helt nya möjligheter till illustrationer och min kreativa sida började ta över. Med min hund kom jag in i en helt ny värld, hunddesignen marknaden, idéerna om ett hundrealterat företag flödade. Jag började skissa på Selmish, Selma, min hund som mangafigur.
Våren 2006 gjorde den första Selmish debut på min lilla, hemgjorda, svenska "webshop" www.semish.tk, där sålde jag importerade hundtillbehör under sommaren. Snabbt började jag planera på något större då intressed och behovet för minihundsanpassade prylar var stort.
Det tog många olika vändningar, sena nätter och mycker tålamod men sommaren 2008 kunde jag luta mig tillbaka och beundra "The Selmish Team" som med tiden växt till ett gäng med 10 olika hundkaraktärer, alla av s k "teacup" raser under 2,5kg med Selmish herself i spetsen. Jag kommer med tiden presentera var och en av dom här i bloggen, tills vidare får ni nöja er med "the sleeping team". ^–^

–––

It was in the beginning of 2006 I started brainstorming about the Selmish illustrations, my interest in Japanese cartoon characters actually started already when I was a small girl and finally was aloud to play with some of my mom's Sanrio stuff from the 70s. It continued with the obvious obsession the first Nintendo console in the house caused. Little Sophia was swept away into sugar sweet 8-bit dreamlands with Japanese gamecharacters such as the dragons of Bubble Bobble, Yoshi the dinosaur and the favorite Kirby, the pink fluffball! The Nintendo interest has followed since then.
I was drawing through all of my childhood and there were more then one teacher that got angry with my characters placed here and there in my school books, even until high school it was like that, my interest in school was zero except during art classes. But the burning interest for Japanese manga and anime didn't really start until 1999 when the Pokémon wave had reached Sweden. I sat stunned infront of the TV, next to my much younger sibblings, excited over this wounderful cartoonworld which threw my entire "Disney-brainwashed" generation over the edge. The characters, the face expressions, the backrounds, the effects even the music - everything felt so fresh and interesting, well planned and with a perfect messure of humour. I liked Sailor Moon very much and there somewhere I started to buy manga pockets and draw manga characters.
In high school there was this amazing girl who was incredible at drawing her Japanese schoolgirls, she could draw an entire manga page perfectly in less then half hour, there and then I gave up my lame attempts to manga imitations.

Time passed by and I was working as a Graphic designer, with the computer there were brand new possibilites for illustrations and my creative mind started to rule. With my dog I entered an entire new world, the market for dog design, and ideas about a dog related company stared to flow. I started to sketch on Selmish, Selma, my dog as a manga character.
In the spring 2006 the first Selmish made her debut on my small, homemade, Swedish "webshop" www.selmish.tk, where I sold imported dog supplies during the summer. Quite fast I started to plan on something bigger though the interest and need for "teacup"suited stuff was big.
It took many different turns, late nights and very much patient but in the sommer 2008 I could sit back and admire "The Selmish Team" which by time had grown into a gang with 10 different dog charcters, all of them "teacup" breeds under 5,5lbs with Selmish herself in the lead. I'll start present each and one of them here in the blog, until then you'll have to do with "the sleeping team." ^–^


okaeri

top

top