design against fur 2009

Djurförespråkare som vi på Selmish givetvis är blev matte överlycklig när hon surfade på ett pressmeddelande från svenska Djurens Rätt i slutet av förra året. Fur Free Alliance håller årligen tillsammans med flertalet nationella djurrättsorganisationer en internationell design tävling, Design Against Fur, i år för 7:e gången.
Målet för årets tävling är att få fram budskapet att användandet av päls är elakt och onödigt, måltavlorna är kvinnor i åldern 18-30 som gärna bränner cash på kläder och accessoarer men kanske borde tänka efter innan de tar fram kortet.
Tävlingen är öppen för elever inom mode och design, grafisk formgivning, multimedia och marknadsföring och är uppdelad I två områden, poster och animation. Djurens Rätt efterlyste svenska bidrag till tävlingen och eftersom matte studerade marknadsföring under våren anmälde vi oss bums I postertävlingen!
  Tävlingar och mediastatements som Design Against Fur behövs i överflöd i denna tid för att få fram en medveten generation shop-a-holics, visste du t e x att riktig päls säljs som fuskpäls, både som kläder och accessoarer men också som mjukdjur till barn (!)?
Många har tröttnat på djurorganisationerna och anti-pälskampanjerna men det betyder bara att det krävs mer nytänkande i marknadsföringen – anpassning till målgruppen.
Idag finns 80% av  pälsfabrikerna i Kina, där lever djuren under fruktansvärda förhållanden innan de dödas, de sitter i minimala nätburar, lever på skitmat och är i konstant panik och konstant stress. När de väl slaktas händer det att man t o m sliter pälsen av dom levande! Vi kan inte förstå det helvete dessa djur genomlider för att tillslut hamna ute i butikerna som mode. Varje år dödas över 50 milijoner djur inom pälsindustrin, 2 miljoner av dessa djur är hundar och katter, sådanna som lever lyxliv med specialmat, spabehandlingar och egna garderober här i väst! Till en enda pälsjacka krävs det 15-20 hundar! Är det något vi hundälskare borde ställa oss bakom så är det dessa organisationer som kämpar för djurens rätt.

Mitt bidrag i tävlingen är en tankeställare, modemedveten minihundägare som jag är känner jag ett starkt obehag över hur olika djur behandlas, det kan jämföras med abortfrågan. Efterlängtade bebisar tas emot med öppna armar och får kärlek och omsorg, kläder och prylar i överflöd för att de är väntade medans de oönskade slaktas på löpande band av ett samhälle som inte orkar se på eller ta ansvar. Detta fenomen gäller 2-benta som 4-benta!
I Usa är design- och tjänstemarknaden för husdjur enorm och den växer konstant. Förutom ett växande utbud av varumärken, kläder, leksaker, möbler, hygienartiklar o s v består den också av tjänster som dagis, clubs, hotels och spa – för hundar enbart! Likaså i Japan där man t o m gick ut officiellt för något år sedan med oroväckande siffror om att japanerna föder allt färre barn men skaffar allt fler hundar! Att jämföra denna syn på djur med vad som händer i pälsfabrikerna är skrämmande.
På min poster beskrivs "triangeldramat" mellan mode, husdjur trender och dessa fabriksdjur på ett sätt som jag saknar i media, "Some animals are pets, other animals are clothes. This is fashion. Why?"
Och.. Det behövs inget blod för att få fram ett sådant budskap!

Vinnarna i regionstävligarna slåss om the "The Grand prize" vidare hålls en allmän omröstning online för "The People's Choice award". Håll tummarna att vi når finalen!

As we are animal spokesmen here at Selmish mommy got overjoyed when she unexpectedly found a press release from the Swedish animal protection organization Djurens Rätt while surfing around last year. Fur Free Alliance hold an annual design competition, Design Against Fur, together with a majority group of national animal protection organizations, this year is the 7th time they hold it.
The goal for this years competition is to deliver the message that wearing fur is cruel and unnecessary, the target group are women 18-30 that burn loads of money on clothes and accessories but possibly need to rethink once or twice before they use their creditcard.
The competition is opened for students within fashion, graphic design, multimedia and marketing and is divided into two different entries, poster and animation. Djurens Rätt advertised for Swedish entries to the competition and though mommy where studying marketing during the spring we registered at once to the poster competition!
  Competitions and media statements as Design Against Fur are needed in plenty in these times to raise a conscious generation of shop-a-holics, for example did you know that real fur is sold as faux fur, both as clothes and accessories but also as plush toys for kids (!)?
Many people are tired of the animal protection organizations and the anti-fur campains but it just simply means that the marketing has to become more innovative – made especially for the target group.
Today 80% of the fur factories are in China, there the animals live under horrible conditions before they are killed, they are kept in way too small mesh cages, eat bad food and are constantly in panic and under stress. When they finally are slaughtered it even happens that their fur is pulled of while the animal is still alive! We can never fully understand the hell these animals go through to finally end up in the stores as fashion items. Every year more then 50 million animals are killed in the fur industry, 2 million of these animals are dogs and cats, those kind that live luxurious lifes with special diets, spa treatments and their own wardrobes here in the west!
It takes 15-20 dogs to make one fur jacket alone! If there is something we doglovers should support it’s these organizations that fight for animal rights.

My submission in the competition is an eye-opener, as the fashion-conscious mini dog owner I am I feel a strong distaste over the fact how different animals are treated, it can be compared with the abortion issue. Babies wished-for are welcomed with opened arms and are given love and care, clothes and stuff in multitude because they’re wanted while the unwanted are slaughtered daily due to a society that don’t want to see or get involved. This phenomenon concern both 2-legged and 4-legged!
In Usa the design- and service market for pets is huge and it’s growing constantly. Except a growing supply of brands, clothes, toys, furniture, sanitary products e t c it also consist of services as kindergardens, clubs, hotels and spa – for dogs only! The same in Japan where they officially published a notification some year ago concerning the problem that the Japanese birth less kids while the number of dogs constantly increase! To compare this view of animals with the facts of what’s happening in the furfactories is frightening indeed.
My poster describes the “triangle drama” between fasion, pet trends and these factory animals in a way I can’t find in media, "Some animals are pets, other animals are clothes. This is fashion. Why?"
And.. No need of blood to deliver that kind of message!

The winners of the region competitions will fight for “The Grand prize” furthermore there is online voting going on for  “The People’s Choice award” Come on everyone, cross your fingers so we'll make it to the finals!


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback

botten
okaeri

top

top